Индустриален Кетъринг

Потребителски рейтинг: 2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Дружеството ни извършва доставка на храна с високо чувство за социална отговорност в множество болници, позиционирани в градове от цялата страна; в редица училища, детски заведения, специализирани заведения за настаняване от семеен тип и др.

В обхвата на корпоративните ни услуги, основно място заема доставката на готова храна за нуждите на работниците и служителите на частния бизнес в сферата на производството и услугите.

В тези си отношения, предлагаме максимална гъвкавост при формиране на крайната цена, вида и разнообразието на готовата ни продукция, както и възможност за цялостното организиране на процеса по изхранване на работниците и служителите на организациите от частния сектор в икономиката.

Дружеството има разработена програма, позволяваща на заинтересованите работодатели, да се възползват от данъчните облекчения, произтичащи от действащото законодателство при организиране на масовото предлагане на готова храна за своите работници и служители.

Освен в горепосочените институции, сме на разположение за доставка на прясна и току – що приготвена храна до Вашето работно място, офис и др.